Operatora komentāri ir zelta vērti. Uz brīdi var izdzīvot lauku ciema gada spēcīgāko notikumu.
Un man liekas, ka tas golfs tiešām ir normāli nolocīts.