Līdz šim vēl nebijis ieskats Lirastes skaņu atdarināšanas spējās