tici vai netici maja ir no konteineriem.
māja no konteineriem