Nenormatīva leksika!
Nav piemērots apskatei darbavietā